Hvem vi er

Bølgeenergi

Hvem vi er

Bestyrelsen

Direktør

Ruth Bloom

Tlf.: 24 98 80 56

Mail: rb@crestwing.dk

 

Ruth Bloom har været optaget af miljøet og arbejdet for at fremme vedvarende energi, siden hun, i begyndelse af 1980erne, blev klar over hvor stort ressourceforbruget er verden over. Ruth er uddannet smed, lærer, bogholder og 3D-konstruktør. Hun har deltaget i alle dele af processen vedrørende udvikling og realisering af Crestwing. Da hendes mand og opfinder af Crestwing konceptet, Henning Pilgaard, døde, overtog hun ledelsen i Crestwing.

Bestyrelsesformand

Peter Høstgaard-Jensen

Tlf.: 40 10 88 71

Mail: peter@hoestgaaard.dk

 

Peter Høstgaard-Jensen har været direktør for Elsam og er med i utallige bestyrelser.

 

Nuværende bestyrelseshverv:

Aalborg Energie Technik A/S (formand)

Crestwing ApS (formand)

Forum for Grøn Systemeksport (formand)

Greentech Energy Systems A/S (formand)

Biofuels Frederikshavn A/S

Biofuels Vordingborg A/S

Frederikshavn Forsyning A/S

Nordenergie A/S

Norsk Miljøkraft AS

Xergi A/S

 

Tidligere bestyrelseshverv:

Aalborg Engineering A/S

Aalborg CSP A/S

AgroFerm A/S (formand)

Blue Ocean Ships A/S, nu Swire Blue Ocean (formand)

Borean Innovation A/S (formand)

Cemtec Fonden

Elsam Engineering A/S (formand)

Elsam Kraft A/S (formand)

EnviScan A/S (formand)

Fonden ”Energibyen Frederikshavn” (formand)

 

Bestyrelsen

 

Peter Thomsen (Bestyrelsesmedlem)

Tlf.: 40 84 45 65

Mail: flyvbjergthomsen@webspeed.dk

 

Peter er faglærer på EUC Nord og har sammen med tømrerlærlinge fremstillet Crestwings 1:5 model.

 

 

Rune Pilgaard Bloom (Bestyrelsesmedlem)

Tlf.: 53 60 29 59

Mail: runepb@hotmail.com

 

Rune læser fysik på Århus universitet og har kendt Crestwing fra barns ben.

 

 

Jørgen Graver Christensen (Bestyrelsesmedlem)

Tlf: 93 88 58 01

Mail: Graver@stofanet.dk

 

Jørgen er maskiningeniør og haft egen smede og maskinværksted i 20 år. Han har deltaget i at designe og producere Crestwings PTO

 

 

Ruth Bloom (Bestyrelsesmedlem)

Tlf: 24 98 80 56

Mail: rb@crestwing.dk

 

Ruth er direktør i Crestwing.

Opfinder og stifter af Crestwing

Henning Pilgaard

19/6-1944 - 08/09-2016

 

I 1972 blev Henning Pilgaard færdig som maskiningeniør og arbejdede herefter i 10 år på Odense Staalskibsværft Lindø. Allerede i sin studietid var han interesseret i vedvarende energi og i forbindelse med energikrisen i 1973 blev han aktiv i græsrodsbevægelser omkring vedvarende energi. Dette arbejde udmundede i en rapport med beregninger og forslag til at omstille Kerteminde Kommune til fossilfri kommune. Rapporten kan ses i højre side af siden.

 

Siden 1982 arbejdede Henning fuldtid med at fremme udviklingen af vedvarende energi og forestod komplekse vedvarende energisystemer herunder projektering af de to første vindmølleparker, regional projektet ”Bornholm grøn ø”, biogas anlæg, gasbaseret kraftvarme anlæg og nu altså realisering af bølgekraftanlægget Crestwing. Henning viede hele sit liv til at skabe en grøn og humanistisk verden.

Copyright © All Rights Reserved