Udviklingshistorie

Bølgeenergi

Udviklingshistorie

Ideén

Grundideen bag udviklingen af Crestwing har været at udvikle et bølgeenergianlæg som:

-Udnytter en høj procentdel af den komne energi

-Effektiv omdanner den indkomne energi til el

-Er sikker på søen

-Er mulig at komme ombord og fortage vedligeholdelse

 

 

 

Lige fra begyndelsen af arbejdet med Crestwing har der været fokus på at udviklingen skulle forgå på land så længe som muligt, fordi testning på havet er dyrt og risikabelt.

Udviklingen af Crestwing har pågået siden 2005.

Storebælt 2005

De første tests blev udført i Storebælt, hvor Henning Pilgaard selv testede anlæggets sødygtighed og især om teorien om det atmosfæriske tryk kunne bevises. Da ideen var bevist for ham selv og de tæt på projektet var den næste opgave at overbevise udenforstående.

De første tests i Storebælt skala 1:40

Den efterfølgende udviklingen er støttet af energinet.dk med PSO midlerne:

Ålborg University (AAU) 2008

 

Ålborg universitet AAU er det universitet i Danmark som har mest erfaring i Danmark med test af maritime strukturer. AAU deltog i 2008-09 med test af Crestwing i et år og for øjeblikket er de involverede i det nuværende arbejde med en 1:5 model (ved navn Fladstrand)

 

 

 

 

 

 

 

 

Test i bølgetank hos Ålborg universitet, skala: 1:30

 

I AAU´s bølgebassin blev anlægget testet med forskellige vægte for at få en forståelse af hvordan forskellig vægt indvirker på systemet.

Anlægget fik sin vægt forøget med 17 kg og op til 40 kg.

Målet var at demonstrere, at anlægget ikke alene basere sig på Archimedes princip om ”vægten af den fortrængte væske”.

Hvis effektiviteten på anlægget steg når pontonerne blev tungere, ville det betyde, at det atmosfæriske tryk kun havde en mindre indflydelse på systemet.

Disse tests viste, at vægten havde lidt til ingen indflydelse på effektiviteten af anlægget.

Forsøgene viste, at Crestwing kan opnå en årlig virkningsgrad på 40-50% med mulighed for avancement.

For enkelte bølger det var muligt at anvende mere end 80% af energien.

I forhold til det oprindelige design, er konceptet blevet udviklet under testkørslerne,

men princippet om det atmosfæriske tryk er fortsat grundidéen for den måde Crestwing virker.

 

ARTIKEL i “Ingeniøren” 29 Maj 2009

Dansk Hydraulisk Institute (DHI) 2010

DHI har 50 års erfaring med test og modellering af marine struktur i mere end 40 forskellige lande. DHI deltog i 2010-11 med test af Crestwing i mere end et år.

Som grundlag for udvikling og konstruktion af fuld skala-enhed blev der monteret Loadscells og krafttransducere for at måle kræfter i hængslet, struktur, forankring og stød stangen.

blev bevægelserne af anlægget i de seks frihedsgrader målt. Under pontoner blev trykket målt for at dokumentere, at der er et vakuum under anlægget.

Igennem hele testperioden blev kræfterne i forankringssystemet målt. Det blev klart, at det er afgørende for effektiviteten, at kræfterne holdes lavt i forankringssystemet ved brug af fleksible ankerliner.

Disse test har givet, de data der er nødvendige for at bygge en fuldskala anlæg.

Test i større bølgeetank at DHI, skala 1:15

Frederikshavn 2011-14

På trods af at Frederikshavn historisk er et maritime centrum med mange skibsværfter og en af de største havne i Danmark, havde de endnu ikke været en del af udviklingen af bølgeenergi i Danmark.

Men fra 2009 har Crestwing og Energibyen Frederikshavn haft et godt og intensiv samarbejde hvor vi sammen har etableret et tværfagligt samarbejde imellem maritime virksomheder og uddannelses- institutioner i Nordjylland.

I 2011 byggede tømrer studerende (og deres lærer) på tekniske skole EUC Nord en træmodel i størrelse 10 x 2,5 m navngivet Fladstrand. Modellen blev i efteråret 2011 afprøvet i havet tæt på Frederikshavn for opførsel og overlevelse hvor den var udsat for flere storme og klarede sig godt igennem de to til tre måneder prøverne varede.

Gennem 2012-13 er der bygget en ny PTO og tre studerende fra MARTIC maskinmesterskole har bygget en testbænk og lavet test på PTOén som afsluttende bachelor eksamenprojekt. Her viste det sig, at den lille model har en effektivitet på omkring 80%. Da der er større modstand i en lille model, blev der lavet beregninger på en fuldskala PTO og det viste en effektivt på omkring 90%.

 

I sammen periode blev der udviklet og fremstillet et nyt forankringssystem som er holdt på plads af tre 600 kg tunge betonblokke omkring 100m syd for flådestationen, og her har Fladstand ligget for anker (uden PTO) gennem juni måned i år 2014. Her i september vil hele anlægget med PTO blive udlagt hvor der vil der være test af hele systemet. Testene vil være magen til dem udfærdiget i DHI med loadcell og måling af kræfter og energi produktion med dokumentation og datalogning til internettet.

Crestwing ApS aktuelle, konkrete mål er at projektere og bygge et 1: 2 prototype som måler 10x30 meter i løbet af 2015 til søsætning omkring maj 2016. Prototypen vil blive placeret i Kattegat ved Hirsholmene Frederikshavn, og vil blive nøje testet og overvåget.

 

Crestwing har modtaget finansiering fra EU til design og konstruktion af prototypen.

Copyright © All Rights Reserved