Udviklingsfaser

Udviklingsfaser

Ideen


Grundideen bag udviklingen af Crestwing har været at udvikle et bølgeenergianlæg som:

  • Udnytter en høj procentdel af den energi, der er i bølgen
  • Effektivt omdanner den indkomne energi til el
  • Ligger stabilt på havets overflade
  • Tager højde for vedligeholdelse og service


Fra begyndelsen af arbejdet med Crestwing har der været fokus på at udviklingen skulle forgå på land så længe som muligt, fordi testning på havet er dyrt og risikabelt.

Udviklingen af Crestwing har stået på siden 2005.

Storebælt, 2005


Under firmanavnet Waveenergy Fyn blev de første test af anlægget, Bølgevingen, udført i Storebælt, hvor opfinder Henning Pilgaard selv testede anlæggets sødygtighed og især teorien om det atmosfæriske tryk. Da ideen var bevist for ham selv og de, der var tæt på projektet, blev den næste opgave at overbevise andre.

Test i bølgetank hos Ålborg universitet, skala: 1:30

Ålborg Universitet (AAU) er det universitet i Danmark med mest erfaring med test af maritime strukturer. AAU deltog i 2008-09 med test af Crestwing i bølgebassin.

I AAU's bølgebassin blev betydningen af anlæggets egenvægt testet for at få en forståelse af, om vægten i sig selv har indvirken på funktionerne i systemet. Man satte vægte på i forskellige størrelser (op til 40 kg). Det viste sig ikke at have nogen betydning for effektiviteten og funktionen af anlægget.

Ålborg Universitet, 2008

Målet med testene i AAU's bøgletank var at demonstrere, at anlægget ikke alene baserer sig på Archimedes princip om ”vægten af den fortrængte væske”.

Hvis effektiviteten på anlægget steg, når pontonerne blev tungere, ville det betyde, at det atmosfæriske tryk kun havde en mindre indflydelse på systemet.

Forsøgene viste, at Crestwing kan opnå en årlig virkningsgrad på 40-50 % af den energi, der er til rådighed i bølgen med mulighed for avancement. For enkelte bølger var det muligt at anvende mere end 80 % af energien.

I forhold til det oprindelige design blev anlægget udviklet under testkørslerne, det gik blandt andet fra fire til to pontoner.

Men princippet om det atmosfæriske tryk blev der aldrig draget tvivl om.

Dansk Hydraulisk Institute, 2010

Dansk Hydralisk Institut (DHI) deltog i 2010-11 med test af Crestwing.

Som grundlag for udvikling og konstruktion af en fuld skala-enhed blev der monteret load cells og krafttransducere for at måle kræfter i hængsler, struktur, forankring og trykstangen, samt bevægelserne af anlægget i de seks frihedsgrader. Trykket blev målt under pontonerne for at dokumentere vakuumet under anlægget.

Kræfterne i forankringssystemet blev målt gennem hele testperioden. Det blev klart, at det er afgørende for effektiviteten af anlægget, at kræfterne holdes lavt i forankringssystemet ved brug af fleksible ankerliner. Det er disse test, der har givet, de nødvendige data for at bygge prototypen Tordenskiold.

Frederikshavn er historisk et maritimt centrum med mange skibsværfter og en af de største havne i Danmark.

Fra 2009 har Crestwing og Energibyen Frederikshavn haft et godt og intensivt samarbejde med blandt andet etablering af et tværfagligt samarbejde.

Test i større bølgeetank at DHI, skala 1:15 

Frederikshavn, 2011-14

I 2011 byggede tømrerstuderende (og deres lærer) på EUC Nord en træmodel af Crestwing i størrelse 10 x 2,5 m navngivet Fladstrand. Modellen blev i efteråret 2011 afprøvet i havet tæt på Frederikshavn, hvor den var udsat for flere storme og klarede sig godt gennem de to til tre måneder, som prøverne varede.

Gennem 2012-13 blev der bygget et nyt PTO (Power Take-Off) system og tre studerende fra MARTEC maskinmesteruddannelsen byggede en testbænk og lavede test på PTOén som deres afsluttende bacheloreksamen projekt. Her viste det sig, at den lille model af Crestwing havde en effektivitet på omkring 80 %. På grund af den større modstand i en lille model, blev der lavet beregninger på en fuldskala PTO, hvilket viste en effektivitet på omkring 90 %.

Frederikshavn, 2015-2018

I august 2015 etablerer Crestwing sig i en lagerhal på havnen i Sæby syd for Frederikshavn. Her blev prototypen Tordenskiold bygget. Tordenskiold måler 30 x 7,5 m og er bygget i stål med en vægt på 65 ton.

Sideløbende med byggeriet af selve anlægget blev der videreudviklet på PTO, hængsler, forankring og design generelt.

I september 2018 blev Tordenskiold bugseret til havnen i Frederikshavn og officielt døbt og indviet.

Læs mere om prototypen Tordenskiold her.

Under stor festlighed blev Tordenskiold bugseret til Frederikshavn, døbt og indviet.