Dansk


Oceaner af bølgeenergi

Tordenskiold tilbage på havet for yderligere test


I februar 2020 blev Crestwings prototype Tordenskiold bugseret tilbage til testsite på havet nordøst for øgruppen
Hirsholmene ud for Frederikshavn. Data vedrørende anlæggets kapacitet og effektivitet er nu blevet indsamlet.
Over de næste par måneder skal dataene analyseres i simuleringsprogram hos NIRAS og på DHI.
Resultatet af denne analyse skal verificere de tidligere resultater fra bassintestene og danne baggrund for videre udviklingen af  PTO systemet til et fuldskalaanlæg i Nordsøen.

Crestwings teknologi er helt speciel


Crestwing har løst bølgeenergiens største udfordringer - de alt for høje omkostninger til produktion af anlæg, den lave elproduktion og udfordringer ved havarier.  Crestwing ligner på ingen måde andre bølgeenergianlæg og udnytter energien fra bølgerne på en unik måde, da anlægget hovedsagelig udnytter atmosfæretrykket til produktion af energi.

Design


Man kommer ombord på Crestwing som på et skib og der er på alle måder taget højde for service og vedligehold.

Power Take Off


Power Take Off systemet er mekanisk og omdanner omkring 90 procent af den absorberede energi til el.

Forankring


Crestwing har udviklet et unikt forankringssystem, der minimere det miljømæssige aftryk på havet og havbunden.

Udviklingsfaser

Grundideen bag udviklingen af Crestwing har været at udvikle et bølgeenergianlæg som:

Ligger stabilt på havets overflade.

Udnytter en høj procentdel af den energi, der er i bølgen.

Effektivt omdanner den indkomne energi til el.

Tager højde for vedligeholdelse og service.

KONTAKT OS

Silovej 8

9900 Frederikshavn

Danmark


T: (+45) 24 98 80 56

E: crestwing@crestwing.dk

CVR nr: 34624100


© Copyright. All Rights Reserved.