Dansk


Oceaner af bølgeenergi

Tordenskiold i havn efter anden offshore testfase


Endnu en lovende offshore testfase ved Hirsholmene er afsluttet, og Tordenskiold er tilbage i Frederikshavn Havn.
Der er indsamlet data vedrørende anlæggets kapacitet og effektivitet i alt slags vejr lige fra små bølger til storm og orkan.
NIRAS A/S har analyseret dataene samt sammenholdt offshore dataene med tidligere bassintest.
Resultatet af analysen skal danne baggrund for videreudvikling af Tordenskiold og anlæggets PTO-system,
samt fastslå et fuldskalaanlægs energieffektivitet og produktionsomkostninger.

Crestwings teknologi er helt speciel


Crestwing har løst bølgeenergiens største udfordringer - de alt for høje omkostninger til produktion af anlæg, den lave elproduktion og udfordringer ved havarier.  Crestwing ligner på ingen måde andre bølgeenergianlæg og udnytter energien fra bølgerne på en unik måde, da anlægget hovedsagelig udnytter atmosfæretrykket til produktion af energi.

Design


Man kommer ombord på Crestwing som på et skib og der er på alle måder taget højde for service og vedligehold.

Power Take Off


Power Take Off systemet er mekanisk og omdanner omkring 90 procent af den absorberede energi til el.

Forankring


Crestwing har udviklet et unikt forankringssystem, der minimere det miljømæssige aftryk på havet og havbunden.

Udviklingsfaser

Grundideen bag udviklingen af Crestwing har været at udvikle et bølgeenergianlæg som:

Ligger stabilt på havets overflade.

Udnytter en høj procentdel af den energi, der er i bølgen.

Effektivt omdanner den indkomne energi til el.

Tager højde for vedligeholdelse og service.

KONTAKT OS

Silovej 8

9900 Frederikshavn

Danmark


T: (+45) 24 98 80 56

E: crestwing@crestwing.dk

CVR nr: 34624100


© Copyright. All Rights Reserved.