Dansk


Oceaner af bølgeenergi

Robusthed, styrke og fleksibilitet


Rapport samler teknisk viden bag Crestwing konceptet fra bassintest og offshore test ved Hirsholmene til simuleringer
om fremtidige anlægs størrelse og beliggenhed. NIRAS står bag rapporten:
- Jeg er fuldt overbevist om, at implementering af bølgeenergi i energisektoren har et stort energi– og vækst potentiale.
I den sammenhæng vurderer jeg selve designet af et Crestwing anlæg unikt bl.a. i forhold til konstruktionen, hvor de to pontoner
nærmest suger sig til det omgivne havvand, siger Niels Jørgen Hyldgaard Vittrup, senior projektleder.

Crestwings teknologi er helt speciel


Crestwing har løst bølgeenergiens største udfordringer - de alt for høje omkostninger til produktion af anlæg, den lave elproduktion og udfordringer ved havarier.  Crestwing ligner på ingen måde andre bølgeenergianlæg og udnytter energien fra bølgerne på en unik måde, da anlægget hovedsagelig udnytter atmosfæretrykket til produktion af energi.

Design


Man kommer ombord på Crestwing som på et skib og der er på alle måder taget højde for service og vedligehold.

Power Take Off


Power Take Off systemet er mekanisk og omdanner omkring 90 procent af den absorberede energi til el.

Forankring


Crestwing har udviklet et unikt forankringssystem, der minimere det miljømæssige aftryk på havet og havbunden.

Udviklingsfaser

Grundideen bag udviklingen af Crestwing har været at udvikle et bølgeenergianlæg som:

Ligger stabilt og sikkert på havets overflade.

Udnytter en høj procentdel af den energi, der er i bølgen.

Effektivt omdanner den indkomne energi til el.

Tager højde for vedligeholdelse og service.

Udviklingen har gået fra små modeller i bølgebassin til prototypen til søs. 

Konceptet er blevet udviklet og optimeret, men grundideen er aldrig blevet ændret, den har vist sig skalerbar

Støttet af

Samarbejdspartnere

Samarbejder med

Underleverandøre

Research institutioner

Foreninger

Fremtidige underleverandøre